Janez Albreht

Janez Albreht

Janez Albreht (23 March 1925, in Ljubljana – 1 March 2013) was a Slovenian theatre actor.[1] He was a member of SNG in Ljubljana. He has worked on the radio and TV Slovenia and has taken main roles in the dramas of William Shakespeare and Anton Pavlovich Chekhov. He received the Prešeren Fund Award in 1981.
Selected filmography[edit]

Idealist (1976)

References[edit]

^ “Umrl je slovenski igralec Janez Albreht :: Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija”. Rtvslo.si. Retrieved 2013-09-03. 

Sources[edit]

Slovenski veliki leksikon, Mladinska knjiga (2003)

Authority control

WorldCat Identities
VIAF: 100407582

v
t
e

Recipients of the Prešeren Fund Award

1960s

1962: Ljubo Humek
Franci Čop
Vladimir Makuc
Mitja Mejak
Matej Bor
Duša Počkaj
Primož Ramovš
Marko Šuštaršič
Dubravka Tomšič
Janez Trenz
France Šmid
Ciril Pogačnik
1963: Janez Bernik
Dejan Bravničar
Vanda Gerlovič
Sveta Jovanović
Janez Kališnik
Branko Kocmut
Lojze Krakar
Marjan Pogačnuik
Ali Raner
Pavle Zidar
Rudi Zupan
1964: Boris Čampa
Jože Falout
Stane Jarm
Nives Kalin – Vehovar
Mile Korun
Stanko Kristl
Andrej Kurent
Ivan Minatti
Nace Simončič
France Slana
Gregor Strniša
Milan Šega
Team of the Development Department of the Decorative Fabric Factory in Ljubljana
Karel Zelenko
1965: Jože Bevc
Polde Bibič
Miloš Bonča
Bogdan Borčič
Andrej Jemec
Rok Klopčič
Janez Lajovic
Tone Pavček
Štefan Planinc
Smiljan Rozman
Alojz Srebotnjak
Pavel Šivic
Mirko Zdovc
Ciril Zlobec
1966: Tone Bitenc
Janez Boljka
Miha Gunzek
Mija Jarc
Ignac Koprivec
Janez Lenassi
Borut Loparnik
Bogdan Meško
Zlata Ognjanović
Milena Ogorelec
Božo Kos
Žarko Petan
Jože Pogačnik
Davorin Savnik
1967: Sandi Krošl
Lojze Lebič
Floris Oblak
Vasja Predan
Tatjana Remškar
Savin Sever
Slavko Tihec
Vilko Ukmar
Aleksander Valič
Rudi Vaupotič
1968: Milka Badjura
Jože Ciuha
Hilda Hölzl
Marjan Kolar
Gregor Košak
Mirč Kragelj
Branko Kraševec
Jožko Lukeš
Milan Mihelič
Dušan Moravec
Ive Šubic
Danilo Švara
Drago Tršar
Iva Zupančič
1969: Ilija Arnautović, Aleksander Peršin in Janez Vovk
Peter Černe
Janez Gradišnik
Miran Herzog
Lojze Kovačič
Nikolaj Omersa
Alojz Rebula
Mirko Romih in Branko Uršič
Mako Sajko
Vladimir Škerlak
Arnold Tovornik
Uroš Vagaja
Fran Žižek

1970s

1970: Jakob Jež
Albert Kastelic
Maks Kavčič
Tone Kuntner
Marko Munih
Anton Petje
Anton Pibernik in Vladimir Sedej
Bine Rogelj
Tone Sv